Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
20.10.2016 16:22
 

2016.gada 22.septembrī noslēdzās termiņš, kurā uzaicinātajām  pašvaldībām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā bija jāiesniedz projektu iesniegumi 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

348_eraf_bez_malam.jpg
07.09.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 12. jūlijā izsludinājusi  ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (pirmā kārta) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

345_eraf_bez_malam.jpg
31.05.2016

2016.gada 31.maijā stājušies spēkā 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”, nosakot  SAM mērķi, mērķa grupas, rezultātu rādītājus, atbalstāmās darbības, to attiecināmo izmaksu pozīcijas un ierobežojumus, uzraudzības, finansējuma sadalījuma, u.c. nosacījumus.

341_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
30.09.2015

Finanšu ministrija (FM) ir izsludinājusi fotoakciju “ES fondi. Toreiz un tagad”, kurā iesaistīties un dalīties ar fotogrāfijām, kas atspoguļo Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju rezultātus, ir aicināts ikviens Latvijas iedzīvotājs.

337_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
04.09.2015

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu īstenojis apjomīgu projektu, ieguldot neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveidē gandrīz 30 miljonus eiro.

340_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
01.09.2015

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus plānošanas reģioniem iesniegt pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF)  finansējuma saņemšanai deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai, lai palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

338_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
25.08.2015

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu īstenoti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti Aglonas, Alūksnes, Rundāles un Krustpils novadā.

339_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
25.08.2015

Lai novērstu godīgas konkurences kropļošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, turpmāk pasūtītājiem, veicot iepirkumu, ir jāizvērtē pretendenta vidējās stundas tarifa likmes.

336_vienkarss_bez_laukuma_1.jpg
04.08.2015

Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu ir īstenoti veselības aprūpes infrastruktūras attīstības projekti Jēkabpils un Mazsalacas slimnīcās.

335_vienkarss_pilnkrasu_rgb_h_23.jpg
29.04.2015

Jau no 27. marta, kad atklāja klientu apkalpošanas centru Rīgā, Meistaru ielā 10, interesenti aktīvi izmanto iespēju konsultēties par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējuma saņemšanas iespējām projektu realizācijai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.