Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Atbalsta Ministru kabineta noteikumu projektu
21.12.2016 10:22
 

 20.decembrī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts

364_lv_id_eu_esf_bez_malinam.jpg
21.12.2016

Gulbenes novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  paraksta pirmo līgumu par veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu
 

363_eraf_bez_malam_1.jpg
16.12.2016

360_esskf_logo_bez_malam.jpg
21.11.2016

 Valsts sekretāru sanāksmē 17.novembrī izsludināja divus Ministru kabineta noteikumu projektus par Veselības ministrijas pārziņā esošajiem specifiskā atbalsta mērķiem.

358_lv_id_eu_esf_bez_malinam.jpg
07.11.2016

 Ministru kabinetā 8.novembrī tiek izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi".

357_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Eiropas Komisija 5.oktobrī pārrunāja rīcības plānu ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādei.

356_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Ministru kabinetā 2016.gada 27.septembrī izskatīja un apstiprināja informatīvo ziņojumu „Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos”.

355_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Ministru kabinetā 2016.gada 9.augustā izskatīts Veselības ministrijas ziņojumu par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa 2.kārtas attīstību un konceptuāli atbalstīja slimnīcas A korpusa 2.kārtas ieviešanu.

354_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Veselības ministrija 2016.gada 29.septembrī iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” nosacījumus.

353_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

ES fondu Uzraudzības komiteja 2016.gada 30.septembrī rakstiskajā procedūrā apstiprināti SAM 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vērtēšanas kritēriji.
 
Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 1.septembrī izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanu.
 
Veselības ministrija 2016.gada 21.jūlijā iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” nosacījumus, tostarp sākotnējo novērtējumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, šā gada 25.augustā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā tie tika izskatīti un apstiprināti. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti