Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.5 un 9.3.2 virzība
21.11.2016 14:46
 

 Valsts sekretāru sanāksmē 17.novembrī izsludināja divus Ministru kabineta noteikumu projektus par Veselības ministrijas pārziņā esošajiem specifiskā atbalsta mērķiem.

358_lv_id_eu_esf_bez_malinam.jpg
07.11.2016

 Ministru kabinetā 8.novembrī tiek izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi".

357_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Eiropas Komisija 5.oktobrī pārrunāja rīcības plānu ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādei.

356_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Ministru kabinetā 2016.gada 27.septembrī izskatīja un apstiprināja informatīvo ziņojumu „Rīcības plāns Pasaules bankas pētījuma rezultātu izmantošanai nacionālajos politikas plānošanas dokumentos un Eiropas Savienības fondu ieviešanas nosacījumos”.

355_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Ministru kabinetā 2016.gada 9.augustā izskatīts Veselības ministrijas ziņojumu par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" A korpusa 2.kārtas attīstību un konceptuāli atbalstīja slimnīcas A korpusa 2.kārtas ieviešanu.

354_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

Veselības ministrija 2016.gada 29.septembrī iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” nosacījumus.

353_eraf_bez_malam.jpg
21.10.2016

ES fondu Uzraudzības komiteja 2016.gada 30.septembrī rakstiskajā procedūrā apstiprināti SAM 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vērtēšanas kritēriji.
 
Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 1.septembrī izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanu.
 
Veselības ministrija 2016.gada 21.jūlijā iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” nosacījumus, tostarp sākotnējo novērtējumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, šā gada 25.augustā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā tie tika izskatīti un apstiprināti. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti

352_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

2016.gada 3.novembrī un 4.novembrī notiks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteja, kurā tiks izskatīti Specifiskā atbalsta mērķu 9.2.5. „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” sākotnējais novērtējums un projektu vērtēšanas kritēriji. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti
 

351_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

10.10.2016. tika apstiprināts 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta iesniegums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”.

350_eraf_bez_malam.jpg
20.10.2016

2016.gada 22.septembrī noslēdzās termiņš, kurā uzaicinātajām  pašvaldībām Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā bija jāiesniedz projektu iesniegumi 9.2.4.2.pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.