Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Plānots atbalstīt ģimenes ārstu infrastruktūras attīstību
13.03.2018 10:57
 

Valsts sekretāru sanāksmē 2018.gada 8.martā izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par infrastruktūras projektu 4.kārtu, kas nosaka kārtību, kā saņemt atbalstu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošanai- būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei. Plānots atbalstīt 535 ārstu prakses, kopā 4,4 milj euro apmērā (līdz 15 000 euro uz vienu ģimenes ārsta praksi).
 
Ar noteikumu projektu un anotāciju var iepazītīes šeit.

08.03.2018

06.03.2018 Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu  (MK Noteikumi Nr.666).
Grozījumi paredz jaunu atbalstāmo darbību - IT risinājumi  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai, kas nepieciešama, lai  nodrošinātu projekta ietvaros izstrādājamās dokumentācijas (klīnisko vadlīniju, tām atbilstošo algoritmu un klīnisko ceļu) efektīvāku pielietošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā. Tostarp ar grozījumiem tiek pagarināts  kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādes un ieviešanastermiņš līdz 2022.gada 31.decembrim.

05.02.2018
23.01.2018

18. janvārī, jau otro gadu pēc kārtas, žurnāls "Iepirkumi" sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju organizēja Iepirkumu Gada konferenci un Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kur kā Gada iepirkums tika pasludināts VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotais atklātais konkurss „A korpusa II kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība” (id. Nr. PSKUS 2016/194). Plašāk raksts CFLA mājas lapā.

23.01.2018

Šā gada 23.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts (Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu), kurā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 euro apmērā un nacionālais finansējums 2 374 270 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 424 561 euro un minimālais privātais finansējums – 949 709 euro).

03.01.2018

Pirmie rezultāti pirmās kārtas Infrastruktūras projektu ieviešanā - pabeigts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” bērnu slimību nodaļas pārbūves projekts.
Vidzemes slimnīcā pabeigti  Bērnu slimību nodaļas pārbūves darbi, kuri sabiedrības vērtēšanai tika nodoti īsu brīdi pirms Ziemassvētkiem, 22. decembrī, kad notika nodaļas svinīgā atklāšana.
 

22.12.2017

Šā gada 21.decembrī izvērtēti un apstiprināti visi divpadsmit pirmās kārtas infrastruktūras projektu iesniegumi, ar kuriem jau ir noslēgtas vienošanās  par projektu īstenošanu un uzsākta projektu ieviešana vai drīzumā tiks slēgtas vienošanās.  
 

17.11.2017

Stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 par kompleksiem veselības veicināšanas pasākumiem un pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Ministru kabineta noteikumu grozījumi stājās spēkā 2017.gada 18.novembrī.
Tiesību akta mērķis ir nodrošināt 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" projektu īstenošanas vienkāršošanu, paredzot administratīvā sloga mazināšanu projekta vadības un īstenošanas nodrošināšanas izmaksu aprēķinā un uzskaitē, atsakoties no nākamā gada darba plānu sagatavošanas.

15.11.2017

Noslēgti līgumi par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu programmā, kas paredz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu ieguldījumiem veselības aprūpes iestādēs uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, un attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Kopumā plānots, ka tiks slēgti līgumi ar divpadsmit ārstniecības iestādēm, kopējais atbalstam paredzētais finansējums ir līdz 24 485 841 euro.

07.11.2017

Veselības ministrija 2017.gada 6. novembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un uzsāk īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts). Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.
Plānots, ka ar projekta starpniecību darbam ārstniecības iestādēs ārpus Rīgas tiks piesaistītas 1422 ārstniecības personas.