Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Ģimenes ārstiem, kas grib doties pensijā un nodot specifiskās zināšanas jaunajam speciālistam
28.11.2018 16:52
 

 
Paredzēta atsevišķa kompensācija par specifisku zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu tiem ģimenes ārstiem, kuri vēlas atstāt savu praksi jaunajam speciālistam. Minētā kompensācija paredzēta abiem ārstiem – gan ģimenes ārstam, kas nodod praksi, gan ģimenes ārstam, kas šo praksi pārņem un turpinās darbu.

16.10.2018

Finansiālais atbalsts būs pieejams ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas un sāks darbu:
stacionārā;
ģimenes ārsta praksē;
psihiatrijas praksē;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

 

27.09.2018

Ministru kabineta noteikumi par atbalstu ģimenes ārstu prakšu infrasturktūras attīstībai stājās spēkā 2018.gada 28.septembrī. ES struktūrfondu atbalsts tiks sniegts, lai veicinātu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstību, tai skaitā tehnoloģiju iegādei, būvniecībai, tādējādi pacientiem uzlabojot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem. Plānots, ka uz atbalsta finansējuma kopumā varēs pretendēt 535 ģimenes ārstu prakses. Kopumā ģimenes ārstu prakšu attīstībai plānoti 4,5 miljoni eiro.
 

06.09.2018

2018. gada 30. augustā Eiropas Komisijai tika nosūtīts paziņojums par atlasīto lielo projektu “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība”.
Eiropas Komisijas  pozitīva atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana plānota jau šī gada decembrī.
 
 
 
 

10.08.2018

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja 2018.gada 9.augustā ir apstiprinājusi  Veselības ministrijas veselības aprūpes infrastruktūras ceturtās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

26.07.2018

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums veselības aprūpei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks sniegts četrās prioritārajās jomās - sirds un asinsvadu vesselība, bērna un mātes veselība, onkoloģija un garīgā veselība. Kopējā atbalsta summa 287 milj euro paredzēta medicīnas iestāžu infrastruktūras uzlabošanai - būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei, Latvijas iedzīvotājiem veselības uzlabošanai un slimību novēršanai, ārstiem un māsām darba uzsākšanai ārpus Rīgas, ārstu un māsu profesionālās kvalifikācijas celšanai, veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, kā arī  darbībām ārstēšanas kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanai.

27.06.2018

Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums veselības aprūpei Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā tiks sniegts medicīnas iestāžu infrastruktūras uzlabošanai - būvniecībai un medicīnas iekārtu iegādei, Latvijas iedzīvotājiem veselības uzlabošanai un slimību novēršanai, ārstiem un māsām darba uzsākšanai ārpus Rīgas, ārstu un māsu profesionālās kvalifikācijas celšanai, veselības aprūpes sistēmas uzlabošanai, kā arī veikti pasākumi ārstēšanas kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanai.

21.06.2018

Vakar 20.06.2018. noslēdzās Eiropas Savienības līdzfinansēto Veselības aprūpes infrastruktūras attīstības  3.projektu iesniegumu kārtas  iesniegšanas Cetrālajā finanšu un līgumu aģentūrā termiņš. Ierobešžotā atlasē tika uzaicinātas iesniegt projektus I, II un III līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes un ārstniecības iestādes, kurās ir steidzamās medicīniskās palīdzības punkts infarstruktūras uzlabošanai, paredzot būvniecības darbus un medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegādes, tādejādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projektus iesniedza 22 uzaicinātās ārstniecības iestādes.

07.06.2018

Informējam, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pagarina infrastruktūras attīstības projektu iesniegumu atlases 3.kārtas iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 20.jūnijam (ieskaitot).
Vienlaikus, lai veicinātu operatīvāku Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzsākšanu, kā arī balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 17.punktu, kas nosaka, ka projektu iesniegumu vērtēšanas komisija projekta iesniegumu var sākt vērtēt uzreiz pēc tā saņemšanas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina projektu  iesniedzējus sagatavot un iesniegt  projektu iesniegumus, negaidot noteikto iesniegšanas gala termiņu.
 

03.06.2018

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. Tiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas, ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēti atbalsta veidi* ar kopējo finansējumu gandrīz 10 milj. eiro apmērā.