Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/publikacijas//

Publikācijas par ERAF ieguldījumu veselības aprūpes sistēmā

Lai informētu iedzīvotājus par ERAF ieguldījumiem veselības aprūpē, Veselības ministrija publicē rakstus par aktualitātēm nozarē un ERAF līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādēs.