Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/publikacijas/2011gads/

Publikācijas 2011.gadā Latvijas Avīzē

Eiropas līdzekļi arī ģimenes ārstu prakšu uzlabošanai    publikācija 14.05.2011 

Piešķirts papildu finansējums slimnīcu renovācijai    publikācija 12.11.2011
 
Turpinot uzsākto projektu ģimenes ārsti vēl var pieteikties ERAF finansējumam    publikācija 26.11.2011
 
Uzlabo ambulatoro pakalpojumu jomu   publikācija 17.12.2011