Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes
Informācija iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai
03.07.2014 12:16
 

Lai novērstu risku, ka pasūtītājs un potenciālie pretendenti atšķirīgi tulko iepirkuma nolikuma un līguma noteikumus, iepirkuma dokumentācijā, nosakot nepieciešamo nodrošinājumu (garantiju) vai līgumsodu apmēru procentuālā apmērā no līguma summas, ir būtiski precīzi noteikt, vai tas aprēķināms no līguma kopējās summas ar PVN vai bez PVN.
 

313_es_karogs.jpg
25.06.2014

Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014. gada 30. aprīlim. Šādu ziņojumu FM iesniedz MK reizi ceturksnī.

312_es_karogs.jpg
20.06.2014

Piektdien, 20. jūnijā, Eiropas Komisijā (EK) ir oficiāli apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) izstrādātais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam. Tādējādi Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kuras partnerības līgums ir apstiprināts EK. Partnerības līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

311_es_karogs.jpg
16.06.2014

Jau trešo gadu pēc kārtas Eiropas Komisija (EK) reģionālās politikas direktorāts organizē fotoattēlu konkursu “Eiropa manā reģionā”. Konkursa mērķis ir vairot izpratni par Eiropas Savienības (ES) realizētajiem projektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Ar ES atbalstu ir realizēti simtiem tūkstošu projektu visos Eiropas reģionos, kā arī lieliski realizēto projektu piemēri atrodami visā Latvijā.

310_es_krasains.JPG
09.06.2014

3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kura mērķis ir noteikt 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus un veicināt efektīvāku ES fondu ieviešanu Latvijā. Līdz ar MK lēmumu likumprojekts nodots izskatīšanai Saeimā.

309_es_karogs.jpg
09.06.2014

3. jūnijā, Ministru kabineta (MK) sēdē tika izskatīts un apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) precizētais Partnerības līgums Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam, kurā ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu jaunajā plānošanas periodā.

308_es_krasains.JPG
30.05.2014

„Zīmējot karikatūras, biju patīkami pārsteigts, cik daudz projektu ir realizēts septiņos gados un cik tie ir noderīgi sabiedrībai!”, neslēpj mākslinieks Zemgus Zaharāns karikatūru izstādes „Eiropas Sociālais fonds – Tev!” atklāšanā Ministru kabinetā.

307_cfla_logo.jpg
19.05.2014

Līdz š.g. 22. maijam turpinās projektu iesniegumu pieņemšana ģimenes ārstu tīkla attīstības aktivitātē. CFLA ir sagatavojusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu un grūtībās nonākušu uzņēmēju pazīmju pašnovērtēšanu.

306_es_karogs.jpg
10.05.2014

9. maijā, finanšu ministrs Andris Vilks tikās ar sadarbības partneriem, pieaicinot Ekonomikas ministrijas (EM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjus, lai aktualizētu jautājumus par Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda programmu ieviešanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumam par investīciju savlaicīgu uzsākšanu, detalizēti apspriežot mājokļu siltināšanas, biznesa inkubatoru, industriālo teritoriju un finanšu instrumentu programmu ieviešanas plānus.

305_es_karogs.jpg
07.05.2014

Lai gan turpinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" izskatīšana Eiropas Komisijā (EK),  darbs nacionālā līmenī pie specifisko atbalsta mērķu (SAM) īstenošanas sākšanas noris jau šobrīd.

 

Lai nodrošinātu finansējuma pieejamības nepārtrauktību starp 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas periodiem, Finanšu ministrija (FM) ir izstrādājusi mehānismu atsevišķu SAM ātrākai uzsākšanai. Sākotnēji vairākām aktivitātēm līdzfinansējums tiks piešķirts no valsts budžeta, savukārt EK atmaksās ES fondu līdzfinansējuma daļu pēc projekta īstenošanas.