Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Stājas spēkā 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.310

31.05.2016

2016.gada 31.maijā stājušies spēkā 2016.gada 17.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”, nosakot  SAM mērķi, mērķa grupas, rezultātu rādītājus, atbalstāmās darbības, to attiecināmo izmaksu pozīcijas un ierobežojumus, uzraudzības, finansējuma sadalījuma, u.c. nosacījumus.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes