Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Iedzīvotājiem pašvaldībās papildus pieejams finansējums veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem līdz 2023.gada 31.decembrim.

29.04.2020

14.aprīlī Ministru kabinetā atbalstīti grozījumi MK noteikumos *  par Eiropas Sociāla fonda atbalstītiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem pašvaldībās līdz 2023.gada beigām par kopējo finansējumu 12 miljoni euro.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) kā ES fondu sadarbības iestāde līdz 2020.gada 1.maijam nosūtīs uzaicinājumu pašvaldībām un Slimību un profilakses kontroles centram iesniegt projektu grozījumus, paredzot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus līdz 2023.gada 31.decembrim un palielinot projekta finansējumu un pašvaldību individuāli sasniedzamos iznākuma rādītājus (pieejami - https://cfla.gov.lv/userfiles/files/9242_VM_saraksts.pdf).
Projekta grozījumi sadarbības iestādē būs jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.
 
Lai palīdzētu pašvaldībām sagatavot projektu grozījumus, Veselības ministrija un CFLA ir izstrādājusi prezentācijas, kas pieejamas šeit:

 

Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumi Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi”

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes