Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Par tiesību aktu grozījumiem

29.01.2019

Veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos

Tehniska rakstura grozījumi, kas paredz samazināt MK noteikumos Nr.666 noteikto līdz 31.12.2018 finanšu rādītāja apjomu (sertificēti attiecināmie izdevumi no 4 348 638 euro uz 2 250 000 euro) atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprinātajiem grozījumiem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu mērķa sasniegšanu 9.2.3.SAM ietvaros.
 

Veikti tehniska rakstura grozījumi, kas paredz precizēt MK noteikumos Nr.870 noteiktus iznākuma rādītājus (Nr. i.9.3.2.a “Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai” ārstniecības iestāžu skaits – 606 un Nr. i.9.3.2.b (CO36) “Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi” - cilvēku skaits - 1 839 598) un samazināt noteikto līdz 31.12.2018 finanšu rādītāja apjomu(sertificēti attiecināmie izdevumi no 46 799 872 euro uz 7 796 118 euro) atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprinātajiem grozījumiem, tādējādi nodrošinot savlaicīgu mērķa sasniegšanu 9.3.2.SAM ietvaros.
 
Veikti grozījumi MK noteikumos Nr.310:
- samazināt noteikto līdz 31.12.2018 sasniedzamo finanšu rādītāju (sertificēti attiecināmie izdevumi no  15 433 768  euro uz 8 054 272  euro, tai skaitā 9.2.4.1.pasākuma ietvaros 1 128 055 euro un 9.2.4.2. pasākuma ietvaros 6  926 217 euro) atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” apstiprinātajiem grozījumiem,
- papildināt noteikumus ar iespēju transporta izmaksām piemērot FM izstrādātās vienas vienības 1 km izmaksu metodiku,
 
- noteikumos ir iekļauta norāde, ka dati par atbalstu saņēmušo personu skaitu tiek uzkrāti, nosakot pasākuma dalībnieka personas kodu un dalībnieka atbilstību konkrētajai mērķa grupai.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes