Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/27122016_sam_932_virziba/

SAM 9.3.2. virzība

27.12.2016

2016.gada 28.decembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.870

Šodien 27.11.2016. Latvijas Vēstnesī publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr.870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu", spēkā stāsies 28.12.2016. (MK noteikumi)