Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/27092018_atbalsts_gimenes_arstu_praksu_attistibai/

Atbalsts ģimenes ārstu prakšu attīstībai

27.09.2018

Ministru kabineta noteikumi par atbalstu ģimenes ārstu prakšu infrasturktūras attīstībai stājās spēkā 2018.gada 28.septembrī. ES struktūrfondu atbalsts tiks sniegts, lai veicinātu ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras attīstību, tai skaitā tehnoloģiju iegādei, būvniecībai, tādējādi pacientiem uzlabojot pieejamību veselības aprūpes pakalpojumiem. Plānots, ka uz atbalsta finansējuma kopumā varēs pretendēt 535 ģimenes ārstu prakses. Kopumā ģimenes ārstu prakšu attīstībai plānoti 4,5 miljoni eiro.
 

Ar MK noteikumiem Nr.585 var iepazīties šeit.