Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/27022019_es_fondu_atbalsts_gimenes_arstu_praksu_attistibai/

ES fondu atbalsts ģimenes ārstu prakšu attīstībai

27.02.2019

Semināram var pieteikties CFLA mājas lapā sadaļā Pasākumi