Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Atgādinājums finansējuma saņēmējiem: izmaiņas iepirkumu veikšanā

25.08.2015

Lai novērstu godīgas konkurences kropļošanu un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, turpmāk pasūtītājiem, veicot iepirkumu, ir jāizvērtē pretendenta vidējās stundas tarifa likmes.

Saskaņā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā no 1.augusta publisko iepirkumu pasūtītājiem ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tas konstatē, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā.

Pasūtītājam ir pienākums pieprasīt, lai pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Šāda prasība jāiekļauj iepirkuma nolikumā.

Profesiju grupu atalgojuma analīzes shēma uzskatāmi pieejama Valsts ieņēmumu dienesta (VID) mājaslapā sadaļā Publisko iepirkuma likuma normu piemērošana.

Šādas prasības paredz grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas stājās spēkā 2015.gada 1.augustā. Grozījumi likumā tika pieņemti, lai mazinātu iespējamību, ka valsts un pašvaldību iepirkumos piesakās un arī uzvar ģenerāluzņēmēji, kuri paši atbilst Publisko iepirkumu likumā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz darbinieku vidējām algām un nodokļu nomaksas saistību izpildi, savukārt viņu apakšuzņēmēju atbilstība šiem kritērijiem netiek ņemta vērā. Tādējādi tiek kropļota godīga konkurence un radīta nevienlīdzīga situācija starp uzņēmumiem publisko iepirkumu jomā, jo VID veiktie uzraudzības pasākumi liecina, ka bieži vien ģenerāluzņēmēja piedāvātā zemākā cena var tikt nodrošināta tikai tādēļ, ka apakšuzņēmēji daļēji vai pilnībā izvairās no nodokļu nomaksas un maksā algas saviem darbiniekiem „aploksnēs”.

Sīkāka informācija par izziņu iegūšanu VID EDS pieejama VID mājaslapā: http://www.vid.gov.lv/.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes