Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Atbalsta Ministru kabineta noteikumu projektu

23.01.2018

Šā gada 23.janvārī, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts (Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo kārtu), kurā noteikta kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 euro apmērā un nacionālais finansējums 2 374 270 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 1 424 561 euro un minimālais privātais finansējums – 949 709 euro).

Atbalsta saņēmēji:
Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"
SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"
SIA "Cēsu klīnika"
SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"
SIA "Jūrmalas slimnīca"
SIA "Kuldīgas slimnīca"
SIA "Ogres rajona slimnīca"
SIA "Alūksnes slimnīca"
SIA "Krāslavas slimnīca"
SIA "Preiļu slimnīca"
SIA "Siguldas slimnīca"
SIA "Tukuma slimnīca"
Līvānu novada domes pašvaldības SIA "Līvānu slimnīca"
SIA "Aizkraukles slimnīca"
SIA "Bauskas slimnīca"
SIA "Limbažu slimnīca"
SIA "Ludzas medicīnas centrs"
SIA "Saldus medicīnas centrs"
Pašvaldības SIA "Saulkrastu slimnīca"
SIA "Priekules slimnīca"
SIA "Rīgas 1.slimnīca"
SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"
Plašāk lasīt šeit

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes