Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/21102016_specifiska_atbalsta_merka_926virziba/

Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.6.virzība

21.10.2016

ES fondu Uzraudzības komiteja 2016.gada 30.septembrī rakstiskajā procedūrā apstiprināti SAM 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” vērtēšanas kritēriji.
 
Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 1.septembrī izsludināja Ministru kabineta noteikumu projektu par 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” īstenošanu.
 
Veselības ministrija 2016.gada 21.jūlijā iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” nosacījumus, tostarp sākotnējo novērtējumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, šā gada 25.augustā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā tie tika izskatīti un apstiprināti. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti