Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/21102016_specifiska_atbalsta_merka_925virziba/

Specifiskā atbalsta mērķa 9.2.5.virzība

21.10.2016

Veselības ministrija 2016.gada 29.septembrī iesniegusi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā saskaņošanai 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” nosacījumus.