Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/21102016_parruna_ricibas__planu_es_fondu_ieviesanas_nosacijumu_izstra/

Pārrunā rīcības plānu ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādei

21.10.2016

Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Eiropas Komisija 5.oktobrī pārrunāja rīcības plānu ES fondu ieviešanas nosacījumu izstrādei.