Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Apstiprina aģentūras darbības stratēģiju 2014. – 2016. gadam

21.07.2014

Finanšu ministrija ir apstiprinājusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) darbības stratēģiju 2014. – 2016. gadam, nosakot prioritātes un mērķus veiksmīgai Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodu mijas nodrošināšanai. 

Darbības stratēģija ir izstrādāta trīs gadu periodam, nosakot tajā iestādes misiju, vērtības, prioritātes, vidēja termiņa stratēģiskos mērķus un galvenos uzdevumus to sasniegšanai. Ņemot vērā CFLA jauno lomu ES fondu administrēšanā, kļūstot par vienīgo sadarbības iestādi 2014. – 2020. gada plānošanas periodā, īpašs uzsvars stratēģijā likts uz ES fondu jaunā perioda prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultatīvajiem rādītājiem.
 
CFLA direktore Anita Krūmiņa gaidāmās izmaiņas uzskata par nozīmīgu soli iestādes attīstībā: „Funkcijas, kas aģentūrai būs jāveic jaunajā plānošanas periodā, mēs esam veikuši jau vairāk nekā 15 gadus – visā tās pastāvēšanas vēsturē aģentūras atbildībā ir bijusi dažādu finanšu programmu īstenošanas uzraudzība un projektu kontrole. Valdības izvēle jaunajā plānošanas periodā visas sadarbības iestādes funkcijas uzticēt tikai vienai iestādei – CFLA – un no tā izrietošais administrējamo programmu apmērs uzliek lielu atbildību, tādēļ šobrīd lielu uzmanību veltām sagatavošanās pasākumiem, lai pārmaiņas varētu nodrošināt tikpat augstā līmenī, kā tās, kuras esam ieviesuši iepriekš. Šī darbības stratēģija iezīmē galvenos virzienus, kā plānojam strādāt turpmāk“.
 
Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem un labas pārvaldības principiem atbilstošu ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu un programmu ieviešanas uzraudzību un izdevumu atbilstības kontroli jaunajā plānošanas periodā, paredzētas dažādas iekšējas izmaiņas CFLA, stiprinot kompetenci, kapacitāti, iekšējo kontroles sistēmu un procesus. 
 
Būtiski uzlabojumi gaidāmi klientiem – plašāks elektronisko pakalpojumu klāsts, uzlabotas pakalpojumu saņemšanas iespējas klātienē, aktuālās informācijas pieejamība vienkopus ir daži no ieguvumiem, īstenojot vienas pieturas aģentūras principu ES fondu administrēšanā. Papildus stratēģijas darbības periodā plānots ieviest e-Kohēzijas pieeju, sniedzot klientiem iespēju veikt elektronisku datu ievadi par pilnu projekta ciklu, t.sk. arī projekta iesniegumu. Tāpat 2015. gada sākumā plānots atvērt CFLA klientu apkalpošanas centru Rīgā, Meistaru ielā 10 – tur būs iespējams saņemt interesējošo informāciju gan par dažādiem projektu īstenošanas aspektiem, gan  pieteikšanās iespējām  un nosacījumiem ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai.
 
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes