Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Specifiskā atbalsta mērķi 9.3.2 un 9.2.5.

20.10.2016

2016.gada 3.novembrī un 4.novembrī notiks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomiteja, kurā tiks izskatīti Specifiskā atbalsta mērķu 9.2.5. „Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” un 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” sākotnējais novērtējums un projektu vērtēšanas kritēriji. Apakškomitējā iesniegtie dokumenti
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes