Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta iesniegums

20.10.2016

10.10.2016. tika apstiprināts 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa  9.2.4.1.pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projekta iesniegums “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”.

Finansējuma saņēmējs šajā projektā ir Veselības ministrija.  Kopējais finansējums ir 16 692 798 euro apmērā, t.sk. ESF – 14 188 878 euro un valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro. Vienošanās par projekta īstenošanu tiks noslēgta 30 darba dienu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas brīža. 

Projekta ietvaros līdz 2017.gada 1.jūlijam tiks izstrādāts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns, tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Tāpat tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneris var tikt piesaistītas valsts pārvaldes iestādes, tām deleģēto valsts pārvaldes funkciju veselības veicināšanā un slimību profilaksē ietvaros -  Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs,  Zāļu valsts aģentūra.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes