Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Izskata infrastruktūras 3.projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritērijus

20.07.2017

2017.gada 3.augustā notiek Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejas sēde, kurā izskata Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” 3.projektu iesniegumu atlases kārtas projektu vērtēšanas kritērijus. 

Infrastruktūras 3.projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritēriju projekts - skatīt šeit.
 
Veselības ministrija, īstenojot veselības aprūpes reformu plānu, izstrādāja dokumentu paketi mazo slimnīcu - pirmā un otrā līmeņa slimnīcu, infrastruktūras attīstībai Eiropas Savienības fondu ietvaros. Pirmā un otrā līmeņa slimnīcas sniegs veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši pamata profiliem – pirmā līmeņa slimnīcās terapija un hronisku pacientu aprūpe, savukārt otrā līmeņa slimnīcās terapija, hronisku pacientu aprūpe, ķirurģija, neiroloģija, ginekoloģija, grūtniecības un dzemdību profils, pediatrija, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana. Papildus minētās slimnīcas nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību un ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Paredzēts, ka slimnīcas varēs veidot ciešāku sadarbību ar trešā un ceturtā līmeņa slimnīcām, nodrošinot efektīvu pakalpojumu sniegšanu un resursu izmantošanu sadarbības teritorijas ietvaros.
 
SAM 9.3.2. 3.kārtas kopējais pieejamais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā, ERAF finansējums 13 454 193 euro, valsts budžeta nacionālais publiskais finansējums 1 424 562 euro, privātais finansējums 949 708 euro. Viena projekta vidējās izmaksas plānotas ap 800 tūkst.euro, kuru ietvaros būs iespējams atjaunot un pārbūvēt telpas un iegādāties jaunās tehnoloģijas ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes sniegšanai. Projektu atlasi plānots uzsākt 2017.gada novembrī, savukārt projektu īstenošanu uzsākt 2018.gada vidū.
 
Atgādinām, ka veselības aprūpes infrastruktūras ietvaros jau tika uzsākta projektu atlase un vērtēšana trešā un ceturtā līmeņa slimnīcu projektiem, kā arī 2018.gada sākumā plānots īstenot arī projektu iesniegumu atlases kārtu primārās veselības aprūpes sniedzēju (ģimenes ārstu) tīklu attīstībai. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 194 364 718 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 152 136 253 euro un nacionālais finansējums – 42 228 465 euro (maksimālais valsts budžeta finansējums – 31 580 855 euro un minimālais privātais finansējums – 10 647 610 euro).
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes