Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Parsktīsts medicīnas personāla tālākizglītības projekts

19.09.2017

Šodien, 2017.gada 19.septembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā parakstīts līgums ar Veselības ministriju par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu tālākizglītības projekta īstenošanu.

Tiek uzsāksts projekts, kura mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla- ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālajā jomā strādājošo speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu un pilnveidošanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā. 
Projekta mērķa grupa ir ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas, sociālā jomā strādājošie speciālisti un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji (turpmāk- mērķa grupa). 
Projekta ietvaros, atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam tiks nodrošinātas mērķa grupas vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides iespējas. Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām plānotas profesionālās darbības atjaunošanas vai pārkvalificēšanās iespējas, lai nodrošinātu noteiktas specialitātes personāla piesaisti veselības aprūpes sistēmai. Tāpat Projekta ietvaros paredzēta ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla profesionālās praktiskās pieredzes apmaiņa Latvijā un ārpus Latvijas. Projekta ietvaros plānotas arī vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides apmācības sociālajā jomā strādājošajiem speciālistiem, kā arī farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem. 
Plānotie rezultāti: veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošo personu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstītās apmācības veselības jomā – 35 000. Ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju tālākizglītības pasākumu ietvaros- 28 000–30 000. 
Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada oktobris- 2022.gada decembris. 
Projekta kopējās izmaksas: 22 765 949,42 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 351 057 euro un valsts budžeta finansējums – 3 414 892,42 euro.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes