Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

EK atzinīgi vērtē Latvijas ES fondu izvērtēšanas sistēmu

19.05.2009

Latvijā ES fondu izvērtēšana tiek veikta, piesaistot nozaru ekspertus un apzinot gan ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, gan sociālos partnerus, tādējādi nodrošinot vispusīgus un objektīvus rezultātus. Izvērtēšana ir būtisks instruments, lai veiktu neatkarīgu un kvalitatīvu analīzi par ES fondu ieviešanas sistēmu, tās plusiem un mīnusiem.

Latvijā ES fondu izvērtēšana tiek veikta, piesaistot nozaru ekspertus un apzinot gan ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītās institūcijas, gan nevalstiskās organizācijas, gan sociālos partnerus, tādējādi nodrošinot vispusīgus un objektīvus rezultātus. Izvērtēšana ir būtisks instruments, lai veiktu neatkarīgu un kvalitatīvu analīzi par ES fondu ieviešanas sistēmu, tās plusiem un mīnusiem.
Izvērtējumu mērķis ir noskaidrot, vai ES fondu finansējums Latvijā ir sasniedzis plānošanas dokumentos noteiktos mērķus, un analizēt ES fondu ieviešanas optimizēšanas un vienkāršošanas iespējas.
Eiropas Komisija (EK) Latvijā izveidoto ES fondu izvērtēšanas sistēmu ir novērtējusi pozitīvi. Tā ir veidota atbilstoši EK sagatavoto vadlīniju noteiktajiem principiem un balstīta uz labās prakses piemēriem.
Šobrīd ES fondu izvērtēšanas sistēmas pilnveidošana tiek turpināta, ņemot vērā gan Valsts kontroles ieteikumus 2008. gada likumības revīzijas ziņojumā, gan izvērtēšanā iesaistīto pušu priekšlikumus.
Paredzams, ka turpmāk ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas būs pilnībā atbildīgas par izvērtējumos izteikto un par lietderīgām atzīto rekomendāciju ieviešanu praksē, tādējādi veicinot ES fondu ieviešanas efektivitāti.
Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
Preses nodaļa
Tālr. 67083938,
Agnese.Belkevica@fm.gov.lv

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes