Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Uzsāks vērienīgāko Latvijas veselības aprūpes darbinieku tālākizglītības projektu

19.03.2009

Ar veselības aprūpes nozares pārstāvju konferenci šā gada 19. martā tiek uzsākta Latvijā līdz šim vērienīgākā veselības aprūpes nozarē strādājošo – ārstu, māsu, ārstu palīgu un citu medicīnas darbinieku tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” aktīva ieviešana. Projekta ietvaros līdz 2011. gada septembrim bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas veselības aprūpes nozares darbinieku, turklāt apmācība tiks organizēta iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai vai darbavietai – Rīgā un arī reģionos.

Ar veselības aprūpes nozares pārstāvju konferenci šā gada 19. martā tiek uzsākta Latvijā līdz šim vērienīgākā veselības aprūpes nozarē strādājošo – ārstu, māsu, ārstu palīgu un citu medicīnas darbinieku tālākizglītības projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” aktīva ieviešana. Projekta ietvaros līdz 2011. gada septembrim bezmaksas tālākizglītības iespējas tiks nodrošinātas 25 tūkstošiem Latvijas veselības aprūpes nozares darbinieku, turklāt apmācība tiks organizēta iespējami tuvāk viņu dzīvesvietai vai darbavietai – Rīgā un arī reģionos.

Projekts paredz plašu apmācības programmu, kas nodrošinās gan kvalifikācijas celšanu, gan iespējas atgriezties nozarē speciālistiem, kas to atstājuši. Projekts Latvijas veselības aprūpes darbiniekiem paredz arī pieredzes apmaiņas braucienus un labākās ārvalstu pieredzes apgūšanu ārzemēs, kas Latvijā nodrošinās jaunus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus. Apmācības gaitā pirmo reizi tiek pievērsta uzmanība arī attieksmes jautājumiem veselības aprūpes nozarē. Tās darbinieki līdz šim nav saņēmuši pienācīgu psiholoģisko atbalstu un aprūpi, kas savukārt rada attieksmes un saskarsmes problēmas ar pacientiem. Projekta ietvaros ārstniecības personālam būs iespējas gan risināt attieksmes jautājumus, gan uzlabot saskarsmes komunikācijas prasmes.

 „Mums ir patiess gandarījums, ka mūsu ieguldītais darbs ir devis rezultātu – šī projekta realizācijai mums ir izdevies piesaistīt ievērojamu Eiropas fondu finansējumu, kas nodrošinās Latvijas veselības aprūpes nozares darbiniekiem tālākizglītības, kvalifikācijas celšanas, pārkvalifikācijas, kā arī labākās ārvalstu prakses apgūšanas iespējas. Sagatavojot projekta pieteikumu, ņēmām vērā projekta tiešās mērķauditorijas – ārstu, māsu, ārstu palīgu un citu medicīnas darbinieku vajadzības tālākizglītības jomā, tika veiktas plašas ārstniecības iestāžu vadītāju, medicīnas izglītības iestāžu darbinieku, nozares ekspertu, kā arī ārstniecības personāla aptaujas. Turklāt projekts nodrošinās arī plašu pieejamību un teritoriālo pārklājumu, jo apmācību paredzēts veikt ne tikai Rīgā, bet arī reģionos – visiem speciālistiem, kas vēlēsies piedalīties mācību programmās,” uzsver Medicīnas profesionālās izglītības centra direktore Kristīne Sproģe.

Projekta kopējais budžets ir Ls 9 500 000, no kuriem 85% ir piesaistīti no Eiropas Sociālā fonda (ESF), bet 15% veido valsts budžeta līdzfinansējums. Vidējās izmaksas uz vienu apmācāmo ir Ls 300, kas ietver apmācību programmu, mācību metodisko materiālu izstrādi, izdošanu un apmācības procesa realizāciju. Iegūtie ESF līdzekļi nodrošinās ne vien apmācības iespējas veselības aprūpes nozarē strādājošajiem, bet arī radīs papildu ienākumu gūšanas iespējas Latvijas augstskolām un profesionālajām koledžām, jo tieši šīs iestādes konkursa kārtībā veiks apmācības programmu un materiālu izstrādi, kā arī apmācības realizēšanu.

Projekta īstenošanai ir izveidota ESF projekta administrēšanas daļa, kas veic projekta vadības funkcijas, nodrošina projekta realizāciju, kā arī informācijas pieejamību. Projekta ieviešanu pārrauga atbildīgā iestāde – Veselības ministrija un sadarbības iestāde – Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra. Projekta realizēšanai ir piesaistīti arī 13 sadarbības partneri – profesionālās mediķu biedrības, izglītības iestādes, kā arī veselības aprūpes un veicināšanas iestādes.

Pieteikšanās tālākizglītības kursiem
Lai, realizējot projektu, tiešajai mērķauditorijai nodrošinātu plašu informācijas pieejamību par tālākizglītības iespējām un aktivitātēm, informācija par to būs pieejama visās ārstniecības iestādēs – gan Rīgā, gan reģionos. Projekta ietvaros tiek izstrādāta interaktīvā vide – mājas lapa, kur visiem interesentiem būs iespējas gan uzzināt visas ar projekta realizāciju saistītās aktualitātes, gan pieteikties noteiktām apmācību programmām, gan piekļūt projekta gaitā izstrādātajiem materiāliem, tādējādi nodrošinot tālākizglītības iespējas ārstniecības nozares speciālistiem arī pēc projekta noslēgšanās.
 
Papildu informācija:
Jānis Jekševics,
sabiedrisko attiecību konsultants
Tālr. 267686512; 28441228
E-pasts: janis.jeksevics@medijutilts.lv

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes