Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Stājas spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi par ES fondu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"

19.01.2010

2010.gada 12.janvārī MK tika apstiprināti, bet 2010.gada 15.janvārī stājās spēkā „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"” (turpmāk - aktivitāte) ieviešanu.

2010.gada 12.janvārī MK tika apstiprināti, bet 2010.gada 15.janvārī stājās spēkā „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"”
(turpmāk - aktivitāte) ieviešanu.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno aktivitāti, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus, prasības projekta iesniedzējiem, atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību.

Tāpat noteikumos noteikta kārtība kādā iesniedzami projekti šajā aktivitātē, un norādīts finansējuma saņēmēju loks, kuriem tiks nosūtīti uzaicinājumi projektu iesniegšanai.

Aktivitātei mērķis ir sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, uzlabojot ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus.

Aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 522 139 lati.

2010.gada 29.janvārī Veselības ministrijā notiks seminārs finansējuma saņēmējiem par aktivitātes projektu iesniegumu veidlapas aizpildīšanu.

Kontaktinformācija:
Budžeta un investīciju departamenta
Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļas
vecākā referente Agnese Tomsone, tālrunis 67876181

Noteikumi skatāmi šeit.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes