Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Centralizētais Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums

18.12.2009

No 2009.gada 15.decembra Finanšu ministrijas mājas lapā ir skatāms vadošās iestādes organizētā pētījuma „Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums” rezultāti.

No 2009.gada 15.decembra Finanšu ministrijas mājas lapā ir skatāms vadošās iestādes organizētā pētījuma „Centralizētais Eiropas Savienības fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējums” rezultāti.

Pētījuma mērķa grupa – visi ES fondu finansējuma saņēmēji, kuri līdz 31.10.2009. noslēguši līgumu par ES fonda projekta īstenošanu. Izmantota pētījuma pasūtītāja datubāze (1149 finansējuma saņēmēji).

Ar 2007.-2013. ES fondu (ESF, ERAF, KF) finansējuma saņēmēju apmierinātības izvērtējuma ziņojumu varat iepazīties http://www.esfondi.lv/ -> ES fondu izvērtēšana -> sadaļā „Citi pētījumi un izvērtējumi” (saite)

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes