Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/18062009_fm_sniedz_priekslikumus_ligumu_slegsanas_paatrinasanai_es_fondu_projektos/

FM sniedz priekšlikumus līgumu slēgšanas paātrināšanai ES fondu projektos

18.06.2009

Trešdien, 17. jūnijā, valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, lai paredzētu iespēju Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām vai sadarbības iestādēm slēgt līgumus vai vienošanās par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas (EK).

Trešdien, 17. jūnijā, valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) priekšlikumus par nepieciešamo rīcību, lai paredzētu iespēju Eiropas Savienības (ES) fondu atbildīgajām vai sadarbības iestādēm slēgt līgumus vai vienošanās par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) projektu ieviešanu gadījumos, kad projekta iesniedzējs no saviem līdzekļiem nodrošina finansējumu projekta īstenošanai, neparedzot izdevumus valsts budžetā līdz atmaksu saņemšanai no Eiropas Komisijas (EK).
 
Tādējādi ES fondu finansējuma saņēmējs apņemtos īstenot projektu ar pēcapmaksas nosacījumiem. Pašvaldību, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību un komercsabiedrību projektos atmaksas tiktu veiktas pēc izdevumu deklarēšanas un atmaksas saņemšanas no EK.
 
Priekšlikumi veicinās valsts ekonomikas uzlabošanos situācijā, kad valsts budžetā nepietiek resursu ES fondu projektu priekšfinansēšanai, kā arī ļaus ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk uzsākt projektu ieviešanu.
 
Valdība lēma, ka FM trīs nedēļu laikā jāsagatavo normatīvo aktu grozījumu projekti, lai priekšlikumus īstenotu.
 
Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
Preses nodaļa
Tālr. 67083938,
Agnese.Belkevica@fm.gov.lv