Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Apstiprina Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

16.09.2014

Valdība ir apstiprinājusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība”. Tajā noteiktas tās atbalsta jomas, kur turpmāko septiņu gadu periodā ieguldīs vairāk nekā 4,4 miljardus eiro.

 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finansējums paredzēts šādiem prioritārajiem virzieniem: 

 

"Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" (kopējais finansējums, kas ietver gan ES atbalstu, gan nacionālo finansējumu, ir 550,023 milj.eiro),

 

"IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" (203,275 milj.eiro),

 

"Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja" (348,46 milj.eiro),

 

"Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" (336,876 milj.eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un 228,549 milj.eiro no Kohēzijas fonda),

 

"Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" (509,314 milj. eiro no ERAF un 223,692 milj. eiro no Kohēzijas fonda),

 

"Ilgtspējīga transporta attīstība" (ERAF finansējums 277,032 milj. eiro apmērā un kohēzijas finansējums 1,087 miljardi eiro),

 

"Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte" (188,32 milj. eiro),

 

„Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" (ERAF finansējums 227,503 milj. eiro apmērā un Eiropas Sociālā fonda finansējums 264,895 milj. eiro),

 

"Izglītība, prasmes un mūžizglītība" (ERAF līdzekļiem šim mērķim paredzēti 326,424 milj. eiro, no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem - 280,589 milj. eiro).

 

 

Darbības programmā noteikti arī Eiropas Savienības fondu investīciju principi un sasniedzamie rezultāti.

 

Lai uzsāktu projektu iesniegumu atlasi jaunā plānošanas perioda atbalstāmajām aktivitātēm, pēc Darbības programmas apstiprināšanas Eiropas Komisijā tiks pieņemta nacionālā līmeņa normatīvā bāze, tai skaitā izdoti Ministru kabineta noteikumi katra specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes