Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Uzraudzīs ES fondu projektu ieviešanai piešķirtā finansējuma izlietojumu

16.07.2009

Ceturtdien, 16. jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas (FM) no jauna sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

Ceturtdien, 16. jūlijā, valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Finanšu ministrijas (FM) no jauna sagatavotais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

MK noteikumus no jauna plānots izdot ņemot vērā nepieciešamību veikt liela apmēra grozījumus tiesību aktā. Salīdzinot ar spēkā esošo regulējumu, jaunie noteikumi paredzēs, ka ceturkšņa ziņojumu par ES fondu ieviešanā konstatēto neatbilstību sagatavos tikai atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par ES fonda projekta ieviešanu. Savukārt vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde sniegs informāciju par tās kompetencē konstatēto neatbilstību attiecīgajai iestādei, kas noslēgusi vienošanos vai civiltiesisko līgumu ar ES fonda finansējuma saņēmēju.

Pašlaik vadošajai iestādei ceturkšņa ziņojumu par ES fondu ieviešanā konstatēto neatbilstību sagatavo visas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas - atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi civiltiesisko līgumu vai vienošanos par ES fonda projekta ieviešanu, kā arī revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde un maksājumu iestāde.

Izstrādātie noteikumi arīdzan paredzēs būtiskas izmaiņas kārtībā, kādā no valsts iestādēm tiks atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi, nosakot, ka turpmāk šāda veida izdevumu atmaksa netiks veikta no budžeta apakšprogrammas "Finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

ES fondu ieviešanā konstatētā neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir jebkura ES fondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai ES tiesību akta pārkāpums, kas radies ES fonda finansējuma saņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienu vispārējo budžetu.

Paredzams, ka līdz ar jaunajiem noteikumiem spēku zaudēs 2007. gada 21. jūlija MK noteikumi Nr. 500 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus”.

Noteikumu projektu vēl izskatīs un par tā pieņemšanu lems MK.

Informācijas sagatavotājs:

Inta Antipova-Solomaha
Preses nodaļa
Tālr. 67095411
Inta.Antipova-Solomaha@fm.gov.lv

 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes