Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Precizēs regulējumu par pārbaužu veikšanu ES fondu projektu īstenošanas vietās

16.07.2009

Finanšu ministrija no jauna ir sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumus par kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā. Ceturtdien, 16. jūlijā, tiesību akts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Finanšu ministrija no jauna ir sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumus par kārtību, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā. Ceturtdien, 16. jūlijā, tiesību akts tika izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Esošais regulējums paredz, ka sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde piecu gadu laikā, bet ne agrāk kā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fonda finansējuma saņēmējam veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā zema un vidēja riska projektiem izlases veidā, augsta riska projektiem un lielajiem projektiem – ne retāk kā piecu gadu laikā. MK noteikumi turpmāk reglamentēs, ka, ja tiek identificēti būtiski trūkumi ES fonda projekta ieviešanā, pārbaudi varēs veikt arī ātrāk nekā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma veikšanas ES fondu finansējuma saņēmējam. Tāpat šajā gadījumā tiks veikta arī atkārtota pārbaude augsta riska projektiem un lielajiem projektiem, savukārt zema un vidēja riska projekti izlasē tiek iekļauti atkāroti, lai gūtu pārliecību, ka identificētie trūkumi ir novērsti. Līdz ar to ES fondu administrējošām institūcijām būs iespēja pārliecināties par projektu ieviešanas atbilstību noteiktajām prasībām un savlaicīgi novērst radušos trūkumus.

Lai pārbaudītu publicitātes prasību ievērošanu ES fondu projektu īstenošanas vietā, jaunais regulējums noteiks atbilstošu pārbaužu veikšanu pēc tam, kad ES fondu projekta īstenotājs būs saņēmis pēdējo maksājumu.

Tāpat MK noteikumu projekts paredz reglamentēt gala termiņu, līdz kuram atbildīgajām un sadarbības iestādēm vadošajā iestādē jāiesniedz pārbaužu projektu īstenošanas vietās kārtējā gada plāns.

Lai mazinātu administratīvo slogu, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde kārtējo gada plānu, informāciju par projektu risku izvērtējumu un risku izvērtējumu un pārbaužu plānu vairs neiesniegs vadošajā iestādē, sertifikācijas iestāde un revīzijas iestādē, bet gan ievadīs ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā.

Ņemot vērā to, ka grozījumi MK noteikumos ir izdarāmi lielākajā daļā tiesību akta normās, tiks izdoti jauni MK noteikumiem. Stājoties spēkā jaunajam regulējumam, par spēku zaudējušiem tiks atzīti 2007. gada 26. Jūnija MK noteikumi Nr. 440 “Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā”.

Pēc saskaņošanas ar ministrijām un cietiem interesentiem par MK noteikumu projektu lems valdība.

Informācijas sagatavotājs:

Elīna Dobulāne
Preses nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850, Elina.Dobulane@fm.gov.lv

 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes