Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Ierobežo termiņu pagarināšanu projektu īstenošanai

15.12.2014

Tuvojoties Eiropas Savienības (ES) fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēgumam, valdība noteikusi ierobežojumus projektu izpildes termiņu pagarināšanai. 

Projektiem, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda, nav atļauta īstenošanas termiņa pagarināšana, izņemot gadījumus, kad finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde vai ir saņemts Finanšu ministrijas saskaņojums.
 
Tāpat noteikti ierobežojumi ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma izmantošanai finansējuma pārdales, ietaupījumu, atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas veidā.
 
Ierobežojumi neattiecas uz darbības programmu “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Kohēzijas fondu, kā arī uz tādiem projektu līgumu vai vienošanās grozījumu priekšlikumiem, kas iesniegti līgumslēdzējam līdz 2014. gada 26. novembrim.
 
Šādi ierobežojumi noteikti, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz budžeta deficītu un fiskālo telpu.
 
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim", kas izskatīts Ministru kabineta š.g. 25. novembra sēdē (83§).
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes