Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2. ietvaros apstiprināti 12 projekti, ar 8 noslēgti līgumi

15.11.2017

Noslēgti līgumi par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu programmā, kas paredz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu ieguldījumiem veselības aprūpes iestādēs uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, un attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Kopumā plānots, ka tiks slēgti līgumi ar divpadsmit ārstniecības iestādēm, kopējais atbalstam paredzētais finansējums ir līdz 24 485 841 euro.

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca".
Projekta ietvaros VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" plāno veikt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu visiem Latvijas iedzīvotājiem, tostarp sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. 
Projekta ietvaros ir plānots veikt slimnīcas daļu telpu pārbūvi, Locītavu ķirurģijas nodaļas (3. nodaļas) atjaunošanu, kā arī datortomogrāfijas kabineta telpu vienkāršoto atjaunošanu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi. Šie ieguldījumi infrastruktūrā īpaši uzlabos veselības aprūpes kvalitāti pacientiem ar onkoloģiskajām slimībām. 
Projekta kopējās izmaksas 1 788 847 euro, tai skaitā 1 520 519,95 euro ERAF finansējums un 160 996,23 euro valsts budžeta finansējums. 
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca".
Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus, izmaksu efektīvus un bērniem draudzīgus veselības aprūpes pakalpojumus, pilnveidojot to sniegšanai nepieciešamo infrastruktūru Vienības gatvē 45, Rīgā, izveidojot piemērotu vidi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai bērniem un darbam atbilstošu vidi personālam pārceļot veselības aprūpes pakalpojumus no Slimnīcas Gaiļezera novietnes Juglas ielā 20, Rīgā uz Torņakalna novietni Vienības gatvē 45, Rīgā, kā arī paplašināt Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļu. 
Kopējās plānotās izmaksas 11 157 143,00 euro, ERAF ieguldījums 9 483 571,55 euro.
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca".
Projekta ietvaros tiek plānota liftu nomaiņa stacionārā “Gaiļezers”, ambulatorās daļas pārbūves 2.kārta (Endoskopiju nodaļa), stacionāra “Gaiļezers” ārstniecības nodaļu, kuru darbība ir saistīta ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģijas jomā, atjaunošana (tajā skaitā, ārstniecības nodaļu atjaunošana; inženierkomunikāciju nomaiņa ārstniecības nodaļās; cauruļvadu nomaiņu bēniņos un pagrabstāvā). 
Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir  17 888 467,00 euro , tai skaitā ERAF– 15 205 196,95 euro.
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"".
Projekta ietvaros tiks sakārtota NRC ”Vaivari“ infrastruktūra, tiks veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi slimnīcas 2.,3. un 6.nodaļās 2909 m2 (indikatīvs rādītājs) platībā. Projektā paredzamās darbības ir tieši vērstas uz veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pacientiem, kuru saslimstība atbilst prioritārajām veselības jomām- sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu aprūpe. Tā kā centra ēka ir nodota ekspluatācijā 1985.gadā, tā laika celtniecības kvalitāte un tehnoloģijas ir morāli un fiziski novecojušas, tad, saskaņā ar izstrādātajiem būvprojektiem, atjaunošanas darbu rezultātā tiks paplašinātas un izremontētas pacientu palātas, atbilstoši pastāvošajām normatīvajām likumdošanas prasībām par vides pieejamību personām ar īpašām vajadzībām. Tiks sakārtotas koplietošanas telpas, kā arī modernizētas medicīniskā personāla telpas, tiks sakārtota iekšējā ūdensvada, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, vājstrāvas sistēma. Noslēgto līgumu ietvaros tiks nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība, būvprojektu ekspertīze. Projekta ietvaros tiks iegādātas funkcionālās gultas pacientiem, kuras būs ērti regulējamas, uzlabojot cilvēkiem ar invaliditāti pakalpojumu saņemšanas kvalitāti. 
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.
Projekta laikā pilnveidos veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabos kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību. Projekta ietvaros veiks Ventspils slimnīcas laboratorijas un uzņemšanas nodaļas pārbūvi, rehabilitācijas nodaļas paplašināšanu un pārbūvi, operāciju bloka pārbūvi un modernizāciju, dzemdību, kardioloģijas, neiroloģijas, iekšķīgo slimību, paliatīvās aprūpes nodaļu atjaunošanu, kā arī veiks šo nodaļu aprīkošanu. Plānota diagnostisko izmeklējumu veikšanai un operāciju nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu nomaiņa un jaunu iekārtu iegāde Ventspils slimnīcā un Talsu filiālē. Tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas iekārtas, tai skaitā ultrasonogrāfi, rentgeni, datortomogrāfi, magnētiskās rezonanses iekārta, endoskopijas un citas iekārtas, kas nodrošinās kvalitatīvākus un modernākus izmeklējumus un paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. 
Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 10 211 164 euro apmērā, no tām attiecināmās izmaksas - 9 838 034 euro, tai skaitā ERAF līdzekļi 8 362 328,90 euro, valsts budžeta finansējuma daļa 885 423,06 euro un privātās attiecināmās izmaksas 590 282,04 euro apmērā. Reģionālās attīstības fonda finansējums,160 996,23 euro valsts budžeta finansējums. 
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes