Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra (VSMTVA) noslēdz pirmo vienošanos apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” ietvaros

15.06.2009

Šī gada 12. jūnijā VSMTVA noslēdza vienošanos ar Bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu „Ainaži” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ieviešanu.

Šī gada 12. jūnijā VSMTVA noslēdza vienošanos ar Bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu „Ainaži” par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” infrastruktūras uzlabošana, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un izmaksu efektivitāti” ieviešanu.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēta jauna slimnīcas ēka bērniem un pusaudžiem ar psihiskiem traucējumiem un saslimšanām, kas atbildīs Eiropas Savienības rekomendācijām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrai.

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” ir vienīgais stacionārs valstī, kas sniedz pakalpojumu bērnu un pusaudžu ar ieilgušiem un ilgstošiem psihiskiem traucējumiem ārstēšanā Latvijā, bet slimnīca atrodas ēkā, kura būvēta pirms 60 gadiem un ir morāli un fiziski nolietojusies. Pašlaik slimnīcas ekspluatācija ir neefektīva, tiek tērēti lieki energoresursi siltuma un mikroklimata nodrošināšanai.

Projekta kopējais finansējums ir 1,6 miljoni latu, no kuriem 1,4 miljoni latu ir Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums un 0,2 miljoni latu valsts budžeta līdzekļi.

ERAF apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” mērķis ir slimnīcās sniegto pakalpojumu optimizācija, paaugstinot veselības aprūpes kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

Kopumā slimnīcām šajā apakšaktivitātē ir pieejami 135, 4 miljoni latu, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 115, 1 miljons latu, nacionālais publiskais līdzfinansējums 20,3 miljoni latu, un valsts budžeta līdzfinansējums – ne vairāk kā 9,1 miljons latu.

Vairāk informācijas:
Egita Sāre T. 67519978 e-pasts: egita.sare@vsmtva.gov.lv
VSMTVA ES fondu departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes