Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Apstiprināti trešās Infrastruktūras projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas kritēriji

12.10.2017

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komiteja 2017.gada 11.oktobrī ir apstiprinājusi  Veselības ministrijas 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” trešās kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus.

Uzraudzības komitejas lēmums

 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes