Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Uzsāktas diskusijas par veselības nozares attīstību

11.09.2014

Šodien, 11.septembrī, Veselības ministrijā notika tikšanās ar  veselības aprūpes profesionāļu asociācijām, ārstniecības un padotības iestādēm, lai diskutētu par  jauno Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodu, kurā sākotnēji tiks izstrādātas un ieviestas veselības tīklu attīstības vadlīnijas, nosakot prioritāros virzienus sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā, kā arī garīgās veselības jomā.

Tikšanās laikā diskutēja par nepieciešamajām izmaiņām un tālāko virzību Latvijā veselības aprūpes jomā. Seminārā piedalījās arī Pasaules bankas eksperti Kristofs Kurovskis (Christoph Kurowski) un Alaka Holla, kas dalījās ar savu pieredzi šajā jomā.
 
Nozares pārstāvji vērsa Pasaules Bankas ekspertu uzmanību uz aktuālām problēmām, kuras būtu jāanalizē un jāņem vērā izstrādājot veselības tīklu attīstības vadlīnijas, piemēram, cilvēkresursu racionālu izmantošanu un nepietiekamo finansējumu. 
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes