Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju pozitīvi vērtē ES fondu apguvi Latvijā

10.01.2015

63,6% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pauž pozitīvu viedokli un vērtējumu Eiropas Savienības (ES) fondu apguvei Latvijā, liecina jaunākie sabiedriskās domas aptaujas rezultāti par iedzīvotāju informētību ES fondu jautājumos. Kopš 2010. gada arvien pieaugusi aptaujāto iedzīvotāju pozitīvā attieksme, savukārt sarucis to iedzīvotāju skaits, kuri ES fondu apguvi Latvijā vērtē negatīvi.

“Latvijas Fakti veiktā sabiedriskās domas aptauja norāda uz pozitīvu tendenci kopējā Latvijas iedzīvotāju noskaņojumā par ES fondu apguvi. Ja 2010.gadā ES fondu apguvi Latvijā kā ļoti vai drīzāk sekmīgu vērtēja vien 36,7% iedzīvotāju, tad šogad šo respondentu skaits sasniedza jau gandrīz divas trešdaļas jeb 63,6% no visiem aptaujātajiem. Ņemot vērā, ka iedzīvotāju vērtējums ar katru gadu uzlabojas, var secināt, ka ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas Latvijā paveikušas sekmīgu darbu gan 2007.-2013. gada plānošanas perioda vadībā, gan gatavojoties jaunajam 2014.-2020.gada plānošanas periodam,” uzsver tirgus un sociālo pētījumu aģentūras „Latvijas Fakti” direktors Aigars Freimanis.

Tāpat kā 2012.-2013.gadā, arī šogad vairāk nekā trīs ceturtdaļas (79,6%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pauda viedokli, ka ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. Savukārt kritisku viedokli par ES līdzekļu ietekmi pārstāvēja vien 6% aptaujas dalībnieku.
 
“Šāds iedzīvotāju vērtējums liecina, ka ES fondu investīcijas ir nozīmīgas Latvijas izaugsmes un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanā. ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā kohēzijas politikas ietvaros mums bija pieejami 4,53 miljardi eiro, kuri tika mērķtiecīgi ieguldīti tajās jomās, kuras mūsu valstij nesušas lielāko atdevi un pats galvenais- būtisku ieguldījumu iekšzemes kopprodukta izaugsmē un nodarbinātības veicināšanā. Redzams, ka iedzīvotāji to ir novērtējuši, tāpēc mēs ceram uz tikpat veiksmīgu jaunā 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzsākšanu un tikpat sekmīgiem rezultātiem,” norāda finanšu ministrs Jānis Reirs.
 
Saskaņā ar jaunākajiem sabiedriskās domas aptaujas rezultātiem absolūti lielākā daļa jeb 90% Latvijas iedzīvotāju ir dzirdējuši, ka Latvijai ir pieejami ES fondu līdzekļi. Starp pazīstamākajiem ES fondiem līdzīgi kā citus gadus ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), kuru pārrauga Zemkopības ministrija, un Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), par kuriem dzirdējuši gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju – attiecīgi 46,4% un 44,8%. 
 
Latvijas iedzīvotāju skatījumā Eiropas Savienības fondu atbalstītajās jomās vislielākā atdeve ir ceļu un transporta sistēmas sakārtošanā, ko minēja 46,9% respondentu, lauksaimniecībā (36,7%), vides sakārtošanā (28,7%),  energoefektivitātes veicināšanā (28,6%) un kultūrvēsturisko objektu atjaunošanā (23,1%). Līdzīgi rezultāti bija vērojami arī iepriekšējos pētījumos.
 
Tāpat arī prioritāri atbalstāmo jomu hierarhija palikusi nemainīga. Kā prioritārās jomas, kurās turpmāk būtu jāiegulda vairāk Eiropas Savienības fondu līdzekļu, visbiežāk tika nosauktas - veselības un sociālā aprūpe (60,8%) nodarbinātības veicināšana (50,3%), ceļu un transporta sistēmas sakārtošana (33,4%), atbalsts lauksaimniekiem (29,7%) un izglītības attīstība (24,5%).
 
Sabiedriskās domas aptauju par iedzīvotāju informētību ES fondu jautājumos Finanšu ministrijas pasūtījumā veica tirgus un sociālo pētījumu aģentūra „Latvijas Fakti”, izmantojot tiešās intervēšanas metodi respondentu dzīves vietās. Aptaujā pēc stratificētās nejaušības principa tika iekļauti 1000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
 
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes