Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Izstrādātas vides pieejamības vadlīnijas

08.05.2018

Labklājības ministrija informē, ka ir izstrādātas Vides pieejamības vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai - palīgmateriāls ES fondu projektu īstenotājiem.

 
Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātos ieteikumus. Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi. Ieteiktu izmantot šo rindkopu no LM vēstules/ Vadlīnijas var kalpot kā palīgmateriāls ES fondu atbalstīto projektu īstenotājiem, valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamības audita veicējiem, valsts un pašvaldību pakalpojumu sniedzējiem, Latvijas valsts simtgades pasākumu organizētājiem, arhitektiem, inženieriem, celtniekiem, būvdarbu vadītājiem, būvvalžu un pašvaldību darbiniekiem, ēku īpašniekiem, politikas veidotājiem un īstenotājiem, un ikvienam, kam interesē jautājumi, kas saistīti ar pieejamas apkārtējās vides izveidi. 
 
Vadlīnijās sniegto ieteikumu ievērošana veicinās tādu būvvides objektu izveidi, kas ir droši un ērti ikvienam, arī cilvēkiem ar pārvietošanās ierobežojumiem, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem iedzīvotājiem veikt visas ikdienas dzīves aktivitātes un iekļauties sabiedrībā.
 
Vadlīnijas ir izstrādātas ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju" Kohēzijas fonda projekta "Horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.–2018. gads)" (Nr.12.1.1.0/15/TP/003) un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
 
Vadlīnijas pieejamas ŠEIT

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes