Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

2009.gada 24.novembrī Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.353 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.2.3.aktivitāti „Veselības aprūpes un veicināša

07.12.2009

Grozījumi noteikumu projektā paredz:
1. Precizēt sadarbības iestādes nosaukumu uz Veselības ekonomikas centru saskaņā ar 2009.gada 29.septembrī Ministru kabinetā apstiprināto noteikumu projektu „Veselības ekonomikas centra nolikums” (protokols Nr.63. 34.§.) un to, ka no 2009.gada 1.oktobra sadarbības iestādes funkcijas veic Veselības ekonomikas centrs.

Grozījumi noteikumu projektā paredz:
1. Precizēt sadarbības iestādes nosaukumu uz Veselības ekonomikas centru saskaņā ar 2009.gada 29.septembrī Ministru kabinetā apstiprināto noteikumu projektu „Veselības ekonomikas centra nolikums” (protokols Nr.63. 34.§.) un to, ka no 2009.gada 1.oktobra sadarbības iestādes funkcijas veic Veselības ekonomikas centrs.
2. Mainīt projekta iesniedzēju, nosakot, ka tas var būt vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē.
3. No tiesību akta tiek izņemta norma, kas paredzēja projekta iesniegumam pievienot PVN aptaujas lapu.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 26.maija protokollēmuma Nr.33 56.§ 8.punktam un 2008.gada 16.decembra protokollēmuma Nr.93 60.§ 1.punktam administratīvās izmaksas nepieciešams noteikt par netiešām attiecināmām izmaksām.
5. Iekļaut nosacījumus par netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanu.
6. Saskaņā ar grozījumiem 1.3.2.3.aktivitātes vērtēšanas kritērijos, izņemot nosacījumu, ka līdz projekta otrā kalendārā gada beigām izlietot ne mazāk par 50% no Eiropas Sociālā fonda projekta finansējuma, veikti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta noteikumos.
7. Paredzēt, ka informācijas un publicitātes pasākumi ir tiešās attiecināmās izmaksas.
8. No projekta administrēšanas (attiecināmo netiešo izmaksu) atbalstāmajām izmaksu pozīcijām svītrot mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, savukārt iekļaut telpu apsaimniekošanas izmaksas.
9. Noteikt, ka projekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir atbalstāmas atalgojuma izmaksas, pamatojoties uz proporcionāli nostrādāto darba laiku.

Ministru kabineta noteikumu grozījumi pieejami Veselības ministrijas mājas lapā. Skatīt šeit.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes