Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Izsludināta projektu iesniegumu atlase uz pasākumiem sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā

07.09.2016

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 12. jūlijā izsludinājusi  ierobežotu projektu iesniegumu atlasi (pirmā kārta) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros.

Šīs ESF programmas mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Kopējais šīs atlases kārtas ietvaros pieejamais attiecināmais finansējums ir 19 346 199 euro, tai skaitā ESF finansējums - 16 444 269 euro, valsts budžeta finansējums - 2 901 930 euro.

Pieteikuma termiņš:  

Līdz 2016.gada 22.septembrim (pašvaldībām)

Līdz 2016.gada 13.oktobrim (Slimību profilakses un kontroles centram)

Plašāka informācija un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas: 

http://cfla.gov.lv//lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-4-2-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei

2016,gada 13. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienības telpās,( Mazā Pils ielā 1, Rīgā ) notika  “Informatīvais seminārs video konferences veidā „9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmās projektu iesniegumu atlases jautājumi" semināru var noskatīties video arhīvā http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3207-videokonference-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-un-slimibu-profilaksei

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes