Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Pagarina infrastruktūras attīstības projektu iesniegumu atlases 3.kārtas iesniegumu iesniegšanas termiņu

07.06.2018

Informējam, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pagarina infrastruktūras attīstības projektu iesniegumu atlases 3.kārtas iesniegumu iesniegšanas termiņu līdz 2018.gada 20.jūnijam (ieskaitot).
Vienlaikus, lai veicinātu operatīvāku Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas uzsākšanu, kā arī balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 17.punktu, kas nosaka, ka projektu iesniegumu vērtēšanas komisija projekta iesniegumu var sākt vērtēt uzreiz pēc tā saņemšanas, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina projektu  iesniedzējus sagatavot un iesniegt  projektu iesniegumus, negaidot noteikto iesniegšanas gala termiņu.
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes