Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/05122008_valdiba_izskatits_informativais_zinojums_par_ipasumtiesibu_jautajumiem_es_fondu_projektu_istenosana/

Valdībā izskatīts informatīvais ziņojums par īpašumtiesību jautājumiem ES fondu projektu īstenošanā

05.12.2008

2008.gada 20.oktobra sēdē Ministru kabinets iepazinās ar informatīvo ziņojumu „Par risinājumiem situācijās, kad Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda projektā finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamās infrastruktūras un jaunradīto labumu īpašnieks”.

2008.gada 20.oktobra sēdē Ministru kabinets iepazinās ar informatīvo ziņojumu „Par risinājumiem situācijās, kad Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda projektā finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamās infrastruktūras un jaunradīto labumu īpašnieks”.
Informatīvajā ziņojumā tiek izvērtēts ES fondu projektos izmantoto īpašuma tiesību regulējums kontekstā ar Eiropas Komisijas regulā ietverto nosacījumu par ES struktūrfonda vai Kohēzijas fonda projekta rezultātu uzturēšanu noteiktajā termiņā (kas lielākajā daļā projektu ir noteikts ilgāks nekā 5 gadi) pēc projekta īstenošanas gadījumos, kad finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamo vērtību vai jaunradīto vērtību īpašnieks.
Izvērtējot īpašumtiesību jautājumus ES fondu projektu īstenošanā, secināts, ka visdrošākais risinājums, paredzot ES fondu investīcijas, būtu pieļaut finansējuma saņēmējam iegultīt ES struktūrfondu vai Kohēzijas fonda līdzekļus tikai savā īpašumā esošos infrastruktūras objektos. Tomēr ņemot vērā dažādo īpašumtiesību statusu infrastruktūras objektiem, kuros plānots ieguldīt ES fondu līdzekļus, ziņojumā atrunāti arī izņēmumi no šī vispārīgā principa.
Informatīvajā ziņojumā piedāvātie risinājumi ir vērsti uz to, lai preventīvi novērstu iespējamās problēmas – neattiecināmo izdevumu rašanos ES fondu projektos – kas varētu rasties gadījumos, ja ES fondu finansējuma saņēmējs nav projekta ietvaros uzlabojamo vērtību, vai jaunradīto vērtību īpašnieks.