Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

N.Broks: ES fondu finansējuma turpmāks samazinājums 2009.gada valsts budžetā nozīmē „jaunā” perioda līdzekļu apguves apstāšanos

03.12.2008

„Veicot turpmāku Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma samazināšanu 2009.gada valsts budžetā, nebūs naudas, lai atvērtu jaunus 2007.-2013.gada struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu atlases konkursus un attiecīgi arī īstenotu jaunus projektus,“ uzsver īpašu uzdevumu ministrs ES finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks (TB/LNNK).

„Veicot turpmāku Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma samazināšanu 2009.gada valsts budžetā, nebūs naudas, lai atvērtu jaunus 2007.-2013.gada struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu atlases konkursus un attiecīgi arī īstenotu jaunus projektus,“ uzsver īpašu uzdevumu ministrs ES finanšu pārvaldes lietās Normunds Broks (TB/LNNK).
„ES fondu finansējuma apguvē šāds valdības solis faktiski nozīmē apstāšanos pie šogad un pagājušajā gadā sasniegtā – noslēgtiem 114 līgumiem par ES fondu projektu īstenošanu 350,9 miljonu latu apmērā, kas sastāda tikai 9,6% no kopējā 2007.-2013.gada perioda publiskā finansējuma ES fondu projektu īstenošanai,“ saka N.Broks, piebilstot, ka finansējuma trūkums neļaus valstij uzņemties jaunas saistības par vēl neapstiprinātu projektu uzsākšanu un līdz ar to ES fondu finansējuma apgūšanu kopumā.
„Saeimas apstiprinātajā budžetā finansējums paredzēts tikai „vecā“ perioda Kohēzijas fonda projektu turpināšanai un iesākto 2007.-2013.gada ES fondu projektu īstenošanai – tātad to projektu finansēšanai, par kuriem valsts ir uzņēmusies saistības noslēdzot līgumus ar projektu ieviesējiem,“ skaidro N.Broks, vēršot uzmanību uz to, ka jaunu projektu atlases konkursu izsludināšanai un jaunu projektu īstenošanas uzsākšanai tiem nepieciešamo finansējumu jāplāno Finanšu ministrijas budžeta programmā „41.08,“ no kuras pēc konkrētu projektu apstiprināšanas un līgumu par to īstenošanas noslēgšanas finansējums tiek piešķirts nozaru ministrijām.
Šobrīd zināms, ka, izpildot Starptautiskā Valūtas fonda izvirzītās prasības par vairāku miljardu aizdevuma piešķiršanu Latvijai, 2009.gada valsts budžetu paredzēts samazināt par vairākiem simtiem miljonu latu un šis samazinājums tiks attiecināts arī uz minēto Finanšu ministrijas budžeta programmu „41.08.“ ES fondu aktivitāšu īstenošanai.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes