Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Veselības ministrijā norisināsies Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komisijas sēdes

03.11.2009

Trešdien, 11.novembrī, Veselības  ministrijā (VM) (Brīvības ielā 72,  309. telpā) norisināsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un  Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu uzraudzības komisijas sēdes.

Trešdien, 11.novembrī, Veselības  ministrijā (VM) (Brīvības ielā 72,  309. telpā) norisināsies Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un  Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu uzraudzības komisijas sēdes.
 
Pamatojoties uz 2009.gada 13.maija Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” (turpmāk – ERAF pasākums) un Eiropas Sociālā fonda 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" (turpmāk – ESF pasākums) uzraudzības komisiju sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem par turpmāko ERAF pasākuma un ESF pasākuma komisiju sanāksmju apvienošanu 2009.gada 11.novembrī plkst.10:00 norisināsies apvienotā ERAF pasākuma un ESF pasākuma uzraudzības komisijas sanāksme.

Apvienotajā ERAF pasākuma un ESF pasākuma uzraudzības komisijas sanāksmē tiks izskatīts pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” aktivitāšu un pasākuma „Veselība darbā” aktivitātes „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana” ieviešanas plānu izpildes progress, finansējuma apguve, kā arī iznākuma un rezultāta rādītāju izpilde. Sēdē tiks izskatīti VM ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām, kā arī horizontālo prioritāšu ieviešanas progress. Papildus tiks sniegta informācija par Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normu piemērošanu VM ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes “Ģimenes ārstu tīkla attīstība” un 3.1.5.1.2.apakšaktivitātes “Veselības aprūpes centru attīstība” ietvaros. Kā arī tiks izskatīti un saskaņoti ERAF pasākuma un ESF pasākuma uzraudzības komisiju reglamentu projekti un  ERAF pasākuma un ESF pasākuma uzraudzības komisijas izveides rīkojumu projekti.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes