Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Apstiprināti grozījumi trešās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumos un pirmās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumos

03.11.2009

Ar 2009.gada 25.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.722 ir apstiprināti grozījumi trešās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums.

Ar 2009.gada 25.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.722 ir apstiprināti grozījumi trešās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājums.

Īsumā par izmaiņām:
* Finansējuma saņēmējs- apakšaktivitātē  “Ģimenes ārstu tīklu attīstība” tiek manīts no pašvaldībām uz ārstniecības iestādēm;
* Sadarbības iestāde- tiek manīta no VSMTVA uz VEC;
* Ieviešanas laika grafiks- apakšaktivitātē  “Veselības aprūpes centru attīstība” un apakšaktivitātē  “Ģimenes ārstu tīklu attīstība” no 2008.gada IV. ceturkšņa uz 2009.gada IV ceturksni, apakšaktivitātē “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” no 2008.gada IV. ceturksni uz 2009.gada I. ceturksni;
* Finanšu plāns- papildināts ar privāto finansējumu apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīklu attīstība”;
* Atbalsta veids- apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīklu attīstība” nav paredzēts atbalstīt jaunu prakšu izveidošanu;
* Finansējuma apjoms- apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīklu attīstība”  iepriekšējo ”30 000 EUR līdz 100 000 EUR” samazināts uz “1 000 EUR līdz 450 000 EUR”;
* Projektu atlases veids- tiek mainīts uz atklāto projektu atlases veidu apakšaktivitātē “Ģimenes ārstu tīklu attīstība”.

Precizētā trešās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5. pasākuma “Veselības aprūpes infrastruktūra” versija skatāma šeit.

Ar 2009.gada 26.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.730 tika apstiprināti grozījumi pirmās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumos.

Īsumā par izmaiņām:
* Finansējuma saņēmējs- tiek manīts no MPIC un VM
* Sadarbības iestāde- tiek manīta no VSMTVA uz VEC

Precizētā pirmās darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”  papildinājuma 1.3.2. pasākuma „Veselība darbā” versija skatāma šeit

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes