Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Informācija iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai

03.07.2014

Lai novērstu risku, ka pasūtītājs un potenciālie pretendenti atšķirīgi tulko iepirkuma nolikuma un līguma noteikumus, iepirkuma dokumentācijā, nosakot nepieciešamo nodrošinājumu (garantiju) vai līgumsodu apmēru procentuālā apmērā no līguma summas, ir būtiski precīzi noteikt, vai tas aprēķināms no līguma kopējās summas ar PVN vai bez PVN.
 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kontrolējot projektu ieviešanu, ir konstatējusi gadījumus, kad Iepirkuma dokumentācijā pieļauta neprecīza formulējuma dēļ radušās domstarpības par to, no kādas summas aprēķināmi iepirkuma dokumentācijā paredzētie nodrošinājumi (garantijas) un līgumsodi, kas noteikti kā procentuālais apmērs no līguma summas, proti, vai tie aprēķināmi no līguma kopējās summas, kas ietver arī pievienotās vērtības nodokli (PVN) vai no līguma summas bez PVN, jo saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro daļu PVN par būvniecības pakalpojumiem, kas sniegti iekšzemē, valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs.
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes