Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Atbalsts ārstniecības personu darbam ārpus Rīgas

03.06.2018

Lai uzlabotu veselības aprūpes pieejamību reģionos, valsts stimulē mediķu pārcelšanos uz reģioniem. Tiem ārstiem, māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem, vecmātēm, fizioterapeitiem un ergoterapeitiem, kuri ir gatavi doties darbā ārpus Rīgas, ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēti atbalsta veidi* ar kopējo finansējumu gandrīz 10 milj. eiro apmērā.

Apņemoties sniegt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus 5 gadus, ārstniecības personas varēs saņemt dažāda veida kompensācijas – piemēram, vienreizēju pārcelšanās kompensāciju par darbu reģionos (kompensācija pienākas arī par katru ģimenes locekli) un terminētu ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju uz laiku līdz 24 mēnešiem.
 
Tāpat paredzēta atsevišķa kompensācija par specifisku zināšanu, pieredzes un informācijas nodošanu tiem ģimenes ārstiem, kuri vēlas atstāt savu praksi jaunajam speciālistam. Minētā kompensācija paredzēta abiem ārstiem – gan ģimenes ārstam, kas nodod praksi, gan ģimenes ārstam, kas šo praksi pārņem un turpinās darbu.
 
Projektu paredzēts īstenot līdz 2023.gada septembrim, un šajā laikā plānots piesaistīt 1420 ārstniecības personas un atbalstīt 100 ģimenes ārstu prakses. Jau šobrīd lielu interesi iesaistīties izrāda Alūksne, Balvi, Gulbene, Jaunpiebalga, Liepāja, Sigulda, Tukums un Ventspils.
 Papildinfomācija meklējama šeit

 * Ārstniecības  un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas "9.2.5.0/17/I/001"
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes