Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

Informē par ekonomikas stabilizācijas programmas rīcības plāna ieviešanas gaitu

02.06.2009

Valdība otrdien, 2.jūnijā, iepazinās ar informatīvo ziņojumu par paveikto Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā. Galvenie uzdevumi īstenoti saistībā ar valsts budžeta grozījumu izstrādi, likumdošanas pielāgošanas jomā, kā arī saistībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguves jautājumiem.

Valdība otrdien, 2.jūnijā, iepazinās ar informatīvo ziņojumu par paveikto Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas ieviešanas rīcības plāna īstenošanā. Galvenie uzdevumi īstenoti saistībā ar valsts budžeta grozījumu izstrādi, likumdošanas pielāgošanas jomā, kā arī saistībā ar Eiropas Savienības (ES) fondu apguves jautājumiem.
Viens no uzdevumiem saistīts ar budžeta grozījumu iesniegšanu Saeimā. Valdība pirmdien, 1.jūnijā, vienojās par 2009.gada valsts budžeta grozījumiem, paredzot valsts konsolidētā (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta) prognozētos ieņēmumus 3 984,8 miljonus latu, savukārt izdevumus 5 054,2 miljonus latu apmērā. Seimā budžeta grozījumi iesniegti otrdien, 2.maijā, tomēr darbs pie priekšlikumiem valsts budžeta izdevumu mazināšanai valdībā tiks turpināts arī pēc budžeta grozījumu projekta iesniegšanas Saeimā.
Izvērtējot Eiropas Savienības fondu apguvē paveikto, Finanšu ministrija informēja, ka līdz 30.aprīlim ES fondiem kopā finansējuma saņēmējiem veikti maksājumi 73,19  miljonu latu apmērā, kas ir 20,8% no 2009.gadā veicamā atmaksu apjoma. Plānots, ka ar budžeta grozījumiem tiks palielināti izdevumi par 79 miljoniem latu, lai nodrošinātu finansējumu ES fondu projektu īstenošanai.
Lai precizētu izmaksu no noguldījumu garantiju fonda mehānismu, kā arī papildinātu iemaksu aprēķināšanas kārtību, paredzot gan uz risku izvērtējumu balstītas aprēķina pieejas izmantošanu, gan iespēju ātrākai noguldījumu garantiju fonda atjaunošanai pēc garantēto atlīdzību izmaksas no fonda, Saeimā iesniegti grozījumi Noguldījumu garantiju likumā. Tāpat Saeimai nodoti arī grozījumi Maksātnespējas likumā, ar kuriem paredzēts uzlabot maksātnespējas regulējumu, tai skaitā precizēt kreditoru balsošanas sistēmu.
Ar konkrētu uzdevumu ieviešanas progresu var iepazīties Finanšu ministrijas mājaslapā: http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/49342
Ministru kabinets arīdzan lēma par izmaiņām rīcības plānā, jo vairākiem plāna uzdevumiem mainīti izpildes termiņi.
Jau iepriekš ziņots, ka Eiropas Komisija (EK), Starptautiskais valūtas fonds (SVF), Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vienojās par finanšu atbalsta sniegšanu Latvijai 7,5 miljardu eiro (5,27 miljardu latu) apmērā. Par pamatu finansējuma piešķiršanai kalpo pērn Saeimā pieņemtā Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programma, nodomu vēstule SVF, kā arī Saprašanās memorands ar EK.
Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmas mērķtiecīga un savlaicīga ieviešana ir būtiskākais priekšnoteikums starptautisko aizdevuma līdzekļu saņemšanai.
Informācijas sagatavotājs:
Elīna Dobulāne
Preses nodaļas vadītāja
Tālr. 67083850, Elina.Dobulane@fm.gov.lv
 
 

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes