Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes

CFLA izsludina projektu atlasi institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu jomā

01.09.2015

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumus plānošanas reģioniem iesniegt pieteikumus Eiropas Sociālā fonda (ESF)  finansējuma saņemšanai deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai, lai palielinātu kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Paredzēts, ka ar ESF līdzfinansējumu tiks izstrādāti deinstitucionalizācijas plāni plānošanas reģioniem un bērnu aprūpes iestāžu un slēgšanai atbalstīto valsts sociālās aprūpes centru filiāļu reorganizācijai. Atbalsts paredzēts arī pasākumiem, kas sagatavos pārejai uz dzīvi sabiedrībā pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus vai potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecākiem vai likumiskiem pārstāvjiem paredzēts nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus. ESF finansējums plānots arī informatīviem un izglītojošiem pasākumiem audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai.

Plānots, ka deinstitucionalizācijas projektu ietvaros līdz 2023. gada nogalei  700 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem uzsāks patstāvīgu dzīvi ārpus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, institucionālā aprūpē esošo bērnu skaits samazināsies no 1 799 līdz 720, bet 3 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas varēs slēgt.

Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 43 482 922 eiro, tai skaitā ESF finansējums – 36 960 484  eiro un valsts budžeta finansējums – 6 522 439 eiro.

Potenciālo finansējuma saņēmēju – Rīgas, Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionu - sadarbības partneri projektu ieviešanā var būt pašvaldības, valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestādes.

Atbalsts deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai paredzēts ES fondu pamata plānošanas dokumenta - Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“  9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros.

Projektu atlase norisināsies no š.g. 1. septembra līdz 30. septembrim. 

Atlases nolikums un cita papildu informācija pieejama sadaļā Izsludinātās atlases.

Pierakstīties sadaļai:   Aktualitātes