Izdrukāts no: http://www.esfondi.vm.gov.lv/lat/aktualitates/01072009_ierobezos_no_eiropas_komisijas_neatgustamo_es_fondu_projektu_izdevumu_atmaksu_no_valsts_budzeta/

Ierobežos no Eiropas Komisijas neatgūstamo ES fondu projektu izdevumu atmaksu no valsts budžeta

01.07.2009

Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto protokollēmuma projektu par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos.

Otrdien, 30. jūnijā, Ministru kabinetā (MK) valdība atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto protokollēmuma projektu par netiešo izmaksu attiecināmību Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos.

Protokollēmums paredz netiešās izmaksas (kuras sākotnēji projektā nav plānotas un kuras nav attiecināmas un deklarējamas Eiropas Komisijai) ES fondu projektos plānot kā attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

Pašlaik vairākos MK noteikumos par Eiropas Sociālā fonda darbības programmas  „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitātēm netiešās izmaksas noteiktas kā neattiecināmas un finansējamas no valsts budžeta līdzekļiem.

Tādējādi tiks nodrošināts, ka netiešās izmaksas tiek plānotas ES fondu projekta attiecināmo izmaksu ietvaros. Tiks novērsta situācija, kad valsts budžeta iestāde kā finansējuma saņēmējs pieprasa valsts budžeta finansējumu netiešo izmaksu segšanai.

Valdība arī lēma, ka FM sadarbībā ar Labklājības ministriju jāizstrādā un līdz 18. jūnijam noteiktā kārtībā jāiesniedz MK priekšlikumi par grozījumiem normatīvajos aktos ar mērķi samazināt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu izdevumu apjomu no valsts budžeta, par kuriem nebūtu iespējams atgūt līdzekļus no Eiropas Komisijas.

Informācijas sagatavotājs:

Agnese Beļkeviča
Preses nodaļa
Tālr. 67083938,
Agnese.Belkevica@fm.gov.lv